Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke BÖHM d.o.o.

USPJEŠNO SMO PROVELI EU PROJEKT „JAČANJE TRŽIŠNE POZICIJE INTERNACIONALIZACIJOM DRUŠTVA BÖHM”

Šesnaest mjeseci nakon početka provedbe EU projekta, tvrtka BÖHM d.o.o. je u travnju 2019. godine uspješno završila projekt „Jačanje tržišne pozicije internacionalizacijom društva BÖHM”.

Zahvaljujući sufinanciranim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu ”Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”, tvrtka BÖHM d.o.o. uspješno je posjetila dva puta međunarodni sajam ICE London, u 2018. i 2019. godini.

Međunarodni sajmovi su marketinške, edukativne i network platforme u kojima dionici razmjenjuju svoja iskustva i poslovne kontakte. Sajmovi su vrijedan izvor novih informacija i praćenja novih trendova, omogućuju umrežavanje te su izvrstan način ciljane promocije proizvoda. Izlaganjem na sajmu ICE Totally Gaming u Londonu 2018. i 2019. godine kao jednom od najposjećenijih sajmova tvrtka Böhm povećala je svoju prisutnost na međunarodnom tržištu što je rezultiralo povećanjem prihoda od prodaje i prihoda od izvoza. Kroz povećanje izvoza tvrtka Böhm sudjelovala je u razvoju nacionalne, regionalne, i europske konkurentnosti naspram ostatka svijeta.

Kako bi se projekt uspješno realizirao osim nastupa na međunarodnom sajmu izvan RH u sklopu provedbe projekta sufinancirane su i popratne aktivnosti nužne za ostvarenje svih ciljeva projekta.

Promotivni materijali sastavni su dio nastupa na sajmovima jer prezentiraju lepezu proizvoda na samom sajmu te ostavljaju potencijalnim kupcima mogućnost da nakon sajma detaljno pogledaju spektar proizvoda i lakše se odluče za proizvod koji im najbolje odgovara. U sklopu projekta izrada promotivnog materijala uključivala je tisak 6 različitih vrsta letaka u A4 formatu, ukupno 1200 pripremljenih letaka.

Kako bi se cjelokupan projekt odradio sukladno pravilima savjetodavnu podršku pri uspješnoj provedbi projekta pružila je vanjska usluga.

Adekvatnim upravljanjem projektnim aktivnostima i optimizacijom te planiranjem novčanog tijeka projekta uz uspješnu provedbu postupaka nabava u sklopu projekta korisnik BÖHM d.o.o. će ostvariti natprosječno visoku apsorpciju ugovorenih EU sredstava što se očekuje s odobrenjem Završnog izvješća o provedbi projekta.

Uspješnom provedbom projektnih aktivnosti ostvariti će se specifični ciljevi projekta:

 1. Uspješnost međunarodnog poslovanja – sklopljeno 5 novih ugovora
 2. Prihod od prodaje 11%
 3. Prihod od izvoza 11%


  Nositelj projekta: 

  BÖHM d.o.o. II. Anina I. Ogranak 8

  Ukupna vrijednost projekta:
  328.116,99 kn

  EU udio u financiranju projekta:
  213.284,15 kn

  Razdoblje provedbe: 
  05. siječnja 2018. – 05. svibnja 2019.

  Kontakt osoba:
  Davor Böhm
  tel. +385 1 3815 104
  e-mail: bohm@bohm.hr

  Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr