Standardni cilindar automatskog ruleta sa dubokim pregradama koji se sastoji od aluminijske zdjele (statora), aluminijskog tanjura (rotora), separator ring izrađenog iz jednog komada mesinga sa dubljim sjedištima za lopticu, povišenog stošca, balerine, glavnog motora, motora podizača stošca te motora za ispucavanje loptice. Svi metalni dijelovi izrađeni su CNC tehnologijom. Rulet izrađujemo u varijanti sa jednom (37 polja) ili dvije nule (38 polja).

Galerija