Cilindar automatskog ruleta bez zdjele (statora), rotor promjera 567 mm sa nižim nagibom brojeva od standardnog (10°). Obično se proizvodi u kombinaciji sa metalnom kupolom (stošcem) koja se kromira, a glavna zdjela je od lakiranog MDF-a.

Galerija